tan-brick

Global Warming

Global Warming

ข้อมูลด้านการประหยัดพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน

  1. แทนบริค ผลิตจากหินฝุ่นที่เหลือใช้ในงานคอนกรีตทั่วไปนำมาผสมกับปูนพอร์ตแลน ในลักษณะผสมแห้งแล้วอัดด้วยเครื่องไฮดรอลิกกำลังสูง จึงทำให้ แทนบริค ช่วยลดภาระเรื่องวัสดุเหลือใช้ และไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้เหมือนเช่นอิฐมอญ จึงทำให้ไม่เกิดมลภาวะจากการเผา 
  2.  แทนบริค มีขนาดมาตรฐาน และมีความแข็งแรง เมื่อส่งถึงหน้างาน จึงไม่ค่อยแตกหักเสียหาย หรือถ้ามีการแตกหัก ก็สามารถนำชิ้นส่วนไปใช้ได้เกือบทั้งหมด จึงช่วยลดอัตราการสูญเสียวัสดุได้เป็นอย่างดี และไม่ก่อให้เกิดขยะหน้างานที่ต้องนำไปทิ้ง 
  3.  แทนบริค ผ่านการทดสอบการทนไฟได้ถึง 4 ชั่วโมง ทำให้เจ้าของงานไม่จำเป็นต้องใช้ผนังหนาถึง 20 เซนติเมตร เพื่อช่วยในการทนไฟ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายอาคารต่างๆ 
  4.  แทนบริค จึงช่วยประหยัดวัสดุกั้นผนังได้เป็นอย่างดี แทนบริค สามารถใช้กับปูนทรายธรรมดาทั่วไปที่ช่างคุ้นเคยดีอยู่แล้ว จึงช่วยลดการสูญเสียของปูนกาว เพราะปูนกาวเมื่อมีการเปิดใช้งานแล้วใช้ไม่หมดก็จะมีการแข็งตัว หรือถ้าเก็บไว้นานก็จะแข็งจับตัวกันเป็นก้อนทำให้เสียหายสิ้นเปลืองทรัพยากร 
  5.  แทนบริค ใช้งานได้ดีกับพื้น Postension ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเพราะ แทนบริค มีคุณสมบัติในเรื่องความแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่ง เมื่อพื้นมีการขยับตัว แทนบริค จึงลดปัญหาเรื่องการแตกร้าวได้ดี จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเก็บซ่อมงานภายหลังส่งมอบงานแล้ว 
  6.  แทนบริค เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในประเทศไทยในลักษณะคอนกรีตบล็อก ซึ่งทางบริษัทนำมาปรับรูปแบบใหม่ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนำไปทดสอบผลด้านต่างๆจนเป็นที่ยอมรับ จึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการฝึกหัดช่างก่อฉาบ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีทักษะฝีมือพิเศษ ช่างทั่วไปที่ก่อฉาบเป็นก็สามารถทำงานได้เหมือนอิฐมอญทันที 
  7.  แทนบริค มีมวลที่หนาแน่นกว่าอิฐมอญ จึงทำให้กันเสียงได้ดีกว่า โดยมีผลการทดสอบกันเสียงที่ผนัง10เซนติเมตร สูงกว่าอิฐมอญ จึงเหมาะกับโครงการ คอนโดมิเนียม โรงแรม อพาร์ตเมนต์ ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม เพื่อช่วยลดภาวะเรื่องเสียงระหว่างห้องที่จะสร้างความรำคาญให้ผู้อยู่อาศัย โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความหนาของผนังกั้นห้องให้เปลืองพื้นที่ใช้สอย 
  8. แทนบริค ออกแบบมาให้มีขนาดเท่าอิฐมอญประมาณ 6-7 ก้อน และมีความหนาประมาณ 7 เซนติเมตร สามารถทำงานได้เร็วกว่าอิฐมอญ จึงช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้ดีกว่าอิฐมอญ และช่วยลดปูนทรายในการก่อฉาบได้มากขึ้น เมื่อเวลาเร็วขึ้นอัตราการสูญเสียแรงงาน และวัสดุสิ้นเปลืองก็จะน้อยลง 
  9.  แทนบริค ผลิตจากเครื่องจักรไฮดรอลิกที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากับพลังงานคน ซึ่งใช้พลังงานน้อยมากต่อการผลิต 8 ชั่วโมง/วัน/เครื่อง ใช้แรงงานคนประมาณ 4 คนต่อการผลิต 8,000 ก้อน/วัน จึงช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการเผาผลาญ เพื่อผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี 
  10.  แทนบริค มีแนวคิดเกิดจากภูมิปัญญาของวิศวกรชาวไทย โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในเมืองไทย เครื่องจักรผลิตโดยคนไทย และจดสิทธิบัตรที่ประเทศไทย จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งนำเข้าวัสดุส่วนผสมจากต่างประเทศ จึงช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน และไม่ต้องกังวลเรื่องสินค้านำเข้ามาไม่ทันเวลา แทนบริค จึงมีราคาที่สมเหตุสมผลตามความเป็นจริง และสามารถตอบสนองต้นทุนผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีในคุณสมบัติที่เทียบเท่าสินค้าต่างประเทศ

Get Adobe Flash player